Nyheter & händelser

23.07.2014

Undersökning: Din resa, Din upplevelse, Hjälp oss att förbättra den!

METPEX-konsortiet kommer att genomföra en rad undersökningar i åtta europeiska städer, nämligen Bukarest, Coventry, Dublin, Grevena, Rom, Stockholm, Valencia och Vilnius.

Undersökningen kommer att involvera fem olika metoder för datainsamling: två olika sorter av smartphone-applikationer (med satelitnavigering och spelapplikationer), on-line och off-line (halv-) strukturerade enkäter och fokusgrupper.

Resultaten kommer att användas till att förstå variationen i användarnas resemönster och upplevelser i olika länder och i olika sociodemografiska grupper av resenärer, vilka inkluderar äldre resenärer samt resenärer med speciella behov. Resultaten kommer vidare att användas till att förse kommuner och leverantörer av tjänster med återkoppling, i syfte att visa på de unika problemen som finns i varje transportsystem.

Gå med i undersökningen här.