Om METPEX

This project has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 314354.

Projektöversikt

Bakgrund

Europeiska städer står inför ökade problem som orsakas av transporter och trafik. Frågan om hur man ökar mobiliteten samtidigt som man minskar trafikstockningar, olyckor och utsläpp är en gemensam utmaning för alla större städer i Europa och samtidigt en av de viktigaste faktorerna som motiverade denna kampanjs partners att föreslå detta arbete. Verksamma och effektiva stadstransporter kan bidra till att uppnå målsättningar inom många politiska områden.

En nyckelfaktor för alla transportoperatörer, oavsett transportmedel, är kvaliteten på passagerarupplevelsen eftersom detta i synnerhet påverkar användandet av tjänsten. Att ta bort barriärer och förbättra tillgången till kollektiva transportmedel för alla medborgare är avgörande för att förändra beteendet  och underlätta skiftet av färdmedel som om det är stor nog, kan leda till minskningar av trängsel och koldioxidutsläpp. Fokuset i METPEX är kvaliteten på passagerarupplevelsen för hela resan (dörr-till-dörr), inklusive privata eller individuella transportformer som att gå, cykla och samåkning i bilar.

Målsättningar

För att förbättra transporttjänsterna, fordonskonstruktioner och transportinfrastrukturer (inklusive gång- och cykelbanor och stationer) är det viktigt att känna till hur befintliga tjänster uppfattas av passagerare och deras nuvarande och framtida förväntningar på att resorna ska vara snabbare, mer behändiga, säkra, bekväma och njutbara.

Specifika målsättningar för METPEX inkluderar:

  1. utveckling av ett integrerat angreppsätt för mätningar av passagerarupplevelser av hela resor som inkluderar mänskliga (psykologiska, perceptuella, kognitiva, sensoriska och känslomässiga), socioekonomiska, kulturella, geografiska och miljömässiga faktorer,
  2. bedömning av kostnader för “otillgängliga resor”, för olika samhällssektorer,
  3. bedömning av den utsträckning till vilken mätningen av passagerarupplevelsen kan användas för att driva på innovation och dra transportbranschens uppmärksamhet till transportkvalitet från kundens perspektiv,
  4. utvärdering av passagerarupplevelser från olika regioner i Europa och stöd för integration av regionala transportnätverk med ett europeiskt transportnätverk och
  5. underlättande av harmonisering av resebeteendeforskning och -analys över EU-länder.