Om METPEX

This project has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 314354.

Arbetspaket

Arbetsplanen har strukturerats runt atta arbetspaket (WP), vart och ett av dem uppdelade i mer specifikt definierade aktiviteter. Projektets huvudsakliga arbetspaket ar (forutom lednings-WP):

 • Arbetspaket 2 – Identifiering av kvalitet och variabler for hela resor.
  (mer..)
  WP 2 kommer att analysera befintlig forskning och mätinstrument och deras användbarhet när det gäller att mäta passagerarupplevelser för hela reseupplevelsen från dörr-till-dörr. Särskilt fokus kommer att läggas på exkluderade/svårtransporterade grupper som kan stå inför extra barriärer när de ska använda transportmedel, resan till och runt byten av färdmedel och på resor med blandade färdmedel. Resultaten av denna WP kommer att vara en tydlig uppsättning faktorer som måste inkluderas i mätinstrumenten.
 • Arbetspaket 3 – Utveckling av METPEX matinstrument.
  (mer..)
  Detta arbetspaket kommer att designa, tillverka en prototyp, förprojektera och ge METPEX mätinstrument etiskt godkännande. Dessa kommer att bestå av en mobiltelefonapplikation, intervju- och fokusgruppprotokoll och online-/offline-frågeformulär. Genom att producera material till mätverktygen i olika format och språk hoppas vi kunna förbättra inklusiviteten vid datainsamlingen.
 • Arbetspaket 4 – Testning av verktyg pa demonstrationsplatser.
  (mer..)
  Mätverktygen kommer att testas på åtta platser runtom i EU som har valts för att representera mångfalden för städer runtom i Europa när det gäller storlek, läge, populationstyp, association med tidigare EU projekt, inklusivitetskultur och framsteg och stöd för integrerade, hållbara transportlösningar.   Denna mångfald kommer att testa de utvecklade mätinstrumenten.
 • Arbetspaket 5 – Utveckling av benchmarks och prestandaindikatorer.
  (mer..)
  Detta arbetspaket kommer att syntetisera resultaten av testerna och arbeta med beslutsfattare/transportoperatörer för att utveckla en uppsättning prestandaindikatorer för högkvalitativ, tillgänglig transport.
 • Arbetspaket 6 – Bedömning av bredare socioekonomiska och markanvändningsfrågor.

  (mer..)
  Socioekonomisk utveckling samt landanvändningsfrågor är viktiga huvudfaktorer som påverkar tillgänglighet och mobilitet i europeiska regioner. EU-medborgarnas transportbehov förändras som en följd av arbetsmönster, spatial och ekonomisk utveckling, inkomst och fastighetspriser såväl som hållbarhets- och diskrimineringslagstiftning. WP 6 kommer att ge information om dessa faktorers relevans och leda till praktiska strategier för optimering av transportsystemen med sikte mot att tillhandahålla en socialt inkluderande, miljömässigt hållbar och ekonomiskt befrämjande tillgänglighet.
 • Arbetspaket 7 – Utspridning och medvetenhet.
  (mer..)
  Definitionen och slutförandet av WP 7 kommer att utforma och övervaka utspridnings- och medvetenhetskampanjen med målet att METPEX-verktygen ska få en utbredd användning av forskare och en större grupp av intressenter (inklusive transport- och stadsplanerare, operatörer och passagerargrupper.
 • Arbetspaket 8 – Utvärdering, integration och strategi.
  (mer..)
  WP 8 kommer att utvärdera projektets framgång när det gäller att uppfylla sina övergripande målsättningar, bedöma projektets påverkan på de åtta testplatserna, utvärdera utsträckningen till vilken förbättring av kvaliteten på transportupplevelsen kan leda till ett skifte av transportmedel och hur detta angreppssätt kan överföras för att maximera dess inverkan på hållbarhet.