Nyheter & händelser

This project has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 314354.

Händelser

Att förbättra resenärernas upplevelser i kollektivtrafiken Torsdag den 10 september 2015, 09.30-16.30  Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén, Rue Van Maerlant 2, 1040, Brussels, Belgien Gemensamt organiserat av METPEX-projektet och den Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESC)  ANMÄL DIG NU! En holistisk förståelse av passagerarupplevelser är viktigt för att utveckla och stödja transporttillgänglighet. Tidigare forskning har […] | 04.07.2015 | mer

METPEX-projektet presenterades för en publik bestående av intressenter från kollektivtrafi-ken och yrkesfolk under ett seminarium som hölls i Turin (Italien), fredagen 10 maj 2013. | 14.05.2013 | mer