Nyheter & händelser

04.07.2015

METPEX Konferens

Att förbättra resenärernas upplevelser i kollektivtrafiken

Torsdag den 10 september 2015, 09.30-16.30

 Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén, Rue Van Maerlant 2, 1040, Brussels, Belgien

Gemensamt organiserat av METPEX-projektet och den Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESC)

 ANMÄL DIG NU!

En holistisk förståelse av passagerarupplevelser är viktigt för att utveckla och stödja transporttillgänglighet. Tidigare forskning har fokuserat på olika aspekter av passagerarupplevelser men mångfalden av verktyg som utvecklats begränsar deras användbarhet, effektivitet och överlåtelsebarhet. Genom att ha ett holistiskt förhållningssätt till studien om passagerarupplevelser kommer man kunna överbrygga transport, hållbarhet, design, tillgänglighet och markanvändning; bekräftar den centrala vikten av rörlighet för livskvalitet. METPEX-projektet utvecklade ett omfattande mätningsverktyg för passagerarupplevelser för europeiska transportleverantörer, passagerargrupper och kommuner som validerats genom sitt använda på åtta platser med varierande transportkomplexitet. Dess utveckling informerades av konsortiets uppfattning att själva datainsamlingsmetoderna måste vara omfattande. Det data som samlades in möjliggjorde skapandet och utspridningen av benchmarkindikatorer för servicekvalitet och tillgänglighet. Genom sin användning har METPEX-verktyget stor påverkan i avseende att ge en mer verklighetsförankrad förståelse för att informera intressenter om transportdesign, tillgänglighet, markanvändning, hållbarhet och slutligen förbättra rörlighet och livskvalitet för EU-medborgare.

METPEX-konferensen kommer ge ett sammandrag av de senaste forskningsresultaten och praktisk erfarenhet rörande passagerares perspektiv på kollektivtrafiken. Dessutom kommer en möjlighet ges för representanter för den kollektiva transportsektorn och andra intressenter att diskutera de främsta utmaningarna relaterade till tjänster inom kollektivtrafiken och för att bidra till en hållbar kollektivtrafik med människan i centrum.

METPEX-konferensen syftar till att: a. Belysa passagerares perspektiv på kollektivtrafik: vilka är de riktiga behoven? b. Planering och utrullning av tillgängliga kollektiva transporttjänster med människan i centrum i Europa. c. Erbjuda tillgängliga kollektiva transporttjänster i praktiken – fördelar, hinder och lösningar.