Nyheter & händelser

11.05.2015

Generalförsamling Möte 7-8 maj 2015

Inom ramen för METPEX-projektet (MEasurement Tool to determine the quality of Passenger EXperience), hölls generalförsamlingen den 7 till 8 maj i Stockholm. Mötet organiserades av KTH och ägde rum i universitetets lokaler. Det två dagar långa konsortiemötet leddes av samordnaren från Coventry University och forskargrupper från de 15 europeiska samarbetsorganisationerna i METPEX-projektet deltog. Generalförsamlingens möte markerade slutförandet av två och ett halvt år av projektet och huvudmålen var att granska utvecklingen mot alla projektets mål, presentationen av befintliga forskningsresultat, finjusteringen av verksamheten och exploateringsplanen för METPEX samt organiseringen av Projektets slutkonferens.