Forskningsresultat

This project has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 314354.

Undersökningar

Valideringen av METPEX-verktyget kommer att utföras genom undersökningar; vilka är ett av huvudmålen i konsortiets arbete. Mer exakt är målet med undersökningarna, var och en utförd i en av de sju demonstrationsstäderna, att testa METPEX-verktyget. METPEX-verktyget är producerat av konsortiet i demonstrationsstäderna, vilka i sin tur är utvalda på grund av dess variation i kultur, transportsystem, klimat, geografiska placering samt demografi.

De åtta europeiska städerna, i vilka invånarna är inbjudna att besvara undersökningen är: Bukarest, Coventry, Dublin, Grevena, Rom, Stockholm, Valencia och Vilnius.

Resultaten kommer att användas till att förstå variationen i användarnas resemönster och upplevelser i olika länder och i olika sociodemografiska grupper av resenärer, vilka inkluderar äldre resenärer samt resenärer med speciella behov. Resultatet kommer även att tillhandahålla matriser innehållande olika problem vid användningen av det föreslagna verktyget i olika länder, vilka kan bli en start i WP5 och WP6. Resultaten kommer vidare att användas till att förse kommuner och leverantörer av tjänster med återkoppling, i syfte att visa på de unika problemen som finns i varje transportsystem.

Undersökningen kan nås online här.