Forskningsresultat

This project has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 314354.

Forskningsresultat

WP 2 _ Identifiering av reskvalitet och hela resan variabler

- Rapport 2.1: Presentation av existerande metoder och goda exemplar för att mäta kvaliteten av resenärerupplevelse. Presentation D.2.1 (English)

- Rapport 2.2: Specifikation av olika slags resor och brännande fas där kvalitet kunna vara påverkas. Sammanfattning D.2.2 och Presentation D.2.2 (English)

- Rapport 2.3: Identifiering av användarkrav för definitionen av variablar som skall mätas vid METPEX verktyg. Sammanfattning D.2.3 och Presentation D.2.3 (English)

- Rapport 2.4: Sammanslagning av användarkrav, definitionen av variablar som skall mätas vid METPEX verktyg. Sammanfattning D.2.4 och Presentation D.2.4 (English)

WP 3 _ Utveckling av METPEX mätinstrument och förmågar

- Rapport 3.1: Utveckling av standardformat för olika mätinstrument. Sammanfattning D.3.1 och Presentation D.3.1 (English)

WP 4 _ Test av verktygen på demonstrationsplatser.

- Rapport 4.1: Rapport över undersökningen och datainsamlingsprocesser på samtliga platser. D.4.1 Sammanfattning och D.4.1 Presentation (English)

WP 5 _ Utveckling av riktmärken och resultatindikatorer

- Rapport 5.1: Verktyget METPEX i förhållande till forskningsfronten för transportindikatorer. D.5.1 Sammanfattning och D.5.1 Presentation (English)

- Rapport 5.2: En omfattande uppsättning av kvalitets- och tillgänglighetsindikatorer för transporttjänster. D5.2 Sammanfattning och D5.2 Presentation (English)

- Rapport 5.3: Testning av indikatorerna och utveckling av benchmark. D5.3 Sammanfattning och D5.3 Presentation (English)

- Rapport 5.4: En “Handbok för utvärdering av kvalitet och tillgänglighet på transporttjänster”. D5.4 Sammanfattning och D5.4 Presentation (English)

WP 6 _ Bedömning av bredare socioekonomiska och markanvändningsfrågor.

- Rapport 6.2: Katalog över klassificerade markanvändningstyper med betydelse för tillgänglighet. D.6.2 Sammanfattning (English)

- Rapport 6.3: Specifikation av metoden för klassificering av markanvändningstyp i samband med tillgänglighet. D.6.3 Sammanfattning  och D.6.3 Presentation (English)

 

Under projektets gång kommer de huvudsakliga forskningsfynden och resultaten i allmänhet att göras tillgängliga via METPEX webbplats och detta kommer att göra det möjligt för intressenter att bedöma dem och skicka sin feedback.
Skapa bokmärke och kontrollera regelbundet.