Rezultate cercetare

This project has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 314354.

Rezultate cercetare

WP 2 _  Identificarea variabilelor de calitate și a celor relative la întreaga călătorie.

- Livrabilul 2,1: Prezentarea metodelor actuale și a celor mai bune practici pentru măsurarea calității experienței pasagerilor. Prezentare D.2.1 (English)

- Livrabilul 2.2: Specificarea tipurilor de călătorie și a etapelor critice în care calitatea serviciilor ar putea fi o problemă Abstract D.2.2 și Prezentare D.2.2 (English)

- Livrabilul 2.3: Identificarea cerințelor utilizatorilor cu privire la definirea variabilelor care urmează să fie măsurate cu instrumentul METPEX. Abstract D.2.3 și Prezentare D.2.3 (English)

- Livrabilul 2.4: Consolidarea cerințelor utilizatorilor, definirea variabilelor care urmează să fie măsurate cu instrumentul METPEX. Abstract D.2.4 și Prezentare D.2.4 (English)

WP 3 _ Dezvoltarea de instrumente METPEX de măsurare.

- Livrabilul 3,1: Dezvoltare format standard pentru instrumentele de măsurare. Abstract D.3.1 și Prezentare D.3.1 (English)

WP 4 _ Experimentarea instrumentelor în site-uri demonstrative.

- Livrabilul 4.1: Raport privind ancheta și procesele de colectare a datelor in fiecare localitate  D.4.1 Abstract și D.4.1 Prezentare (English)

WP 5 _ Dezvoltare criterii de referință și indicatori de performanță

- Livrabilul 5.1: Instrumentul METPEX în raport cu stadiul tehnic actual privind indicatorii de transport. D.5.1 Abstract și D.5.1 Prezentare (English)

- Livrabilul 5.2: Un set cuprinzator de indicatori privind calitatea si accesibilitatea serviciilor de transport D5.2 Abstract și D5.2 Prezentare (English)

- Livrabilul 5.3: Testarea indicatorilor și dezvoltarea valorilor de referință. D5.3 Abstract și D5.3 Prezentare (English)

- Livrabilul 5.4: “Manual de evaluare a calității și accesibilității serviciilor de transport”. D5.4 Abstract și D5.4 Prezentare (English)

WP6 _ Evaluarea celor mai relevante aspecte socio-economice și de utilizare a terenurilor

- Livrabilul 6.2: Catalogul tipurilor clasificate de utilizare a terenurilor cu relevanță pentru accesibilitate.  D.6.2 Abstract (English)

- Livrabilul 6.3: Specificarea metodei de clasificare a tipului de utilizare a terenurilor în legătură cu accesibilitatea. D.6.3 Abstract și D.6.3 Prezentare (English)

 

Pe parcursul proiectului, concluziile principale de cercetare si rezultatele vor fi puse la dispoziția publicului larg prin intermediul site-ului METPEX , ceea ce va permite părților interesate să le evalueze și să transmită punctele lor de vedere.
Marcați & Verificați periodic.