Despre METPEX

This project has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 314354.

Prezentare generală a proiectului

Context

Orașele europene se confruntă din ce în ce mai mult cu probleme cauzate de transport și trafic. Problema referitoare la creşterea mobilităţii în paralel cu reducerea congestionării,  numărului de accidente și poluării, este o provocare comună pentru toate marile orașe din Europa și, în același timp, unul dintre cei mai importanți factori pe care partenerii motivați din cadrul acestui proiect îl propun în cadrul activității acestuia. Transportul urban eficient și eficace poate contribui în mod semnificativ la atingerea obiectivelor într-o gamă largă de  politici.

Un factor-cheie pentru toți operatorii de transport, indiferent de modul de transport, este calitatea experienței pasagerilor, deoarece aceasta influenţează parţial serviciul. Eliminarea barierelor și îmbunătățirea accesului tuturor cetăţenilor la transportul public constituie elementul cheie pentru asigurarea unui comportament de călătorie în care să se ia în consideraţie transferul între diferite moduri de transport care, dacă se realizează la o scară suficient de mare, poate determina reducerea congestionării traficului și a emisiilor de carbon. În cadrul METREX, se pune accentul pe calitatea întregii călătorii (de tip  „door-to-door”)şi pe experiența pasagerilor, incluzând formele personale sau individuale de transport, cum ar fi mersul pe jos, cu bicicleta și partajarea mijlocului de transport.

Obiective

În scopul de a îmbunătăți serviciile de transport, design-ul vehiculului și infrastructura de transport (inclusiv staţii,  piste pietonale şi pentru biciclete), este important de a cunoaște cum sunt percepute serviciile existente de către pasageri, precum și  care sunt așteptările lor actuale și viitoare, astfel încât călătoriile să fie mai rapide, mai convenabile, mai sigure, confortabile și plăcute.

Obiectivele specifice METPEX includ:

  1. utilizarea unei abordări integrate a modului de măsurare a întregii experienței pasagerilor de-a lungul întregii călătorii, luând în consideraţie factorul uman (psihologic, perceptual, cognitiv, senzorial și afectiv), socio-economic, cultural, geografic și de mediu,
  2. evaluarea costurilor ‘transportului inaccesibil’ pentru diferite categorii sociale,
  3. evaluarea gradului în care măsurarea experienței pasagerilor poate fi folosită pentru stimularea inovării şi punerea accentului pe calitatea transportului din punctul de vedere al clientului şi al industriei transporturilor,
  4. evaluarea experienței pasagerilor din diferite regiuni ale Europei și susținerea integrării rețelelor regionale de transport într-o rețea europeană de transport și
  5. facilitarea armonizării cercetării şi analizării comportamentului de călătorie în țările UE.