Despre METPEX

This project has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 314354.

Pachete de lucru

Planul de lucru a fost structurat în opt pachete de lucru (WP), fiecare dintre acestea împărţit în activităţi specifice. Principalele pachete de lucru ale proiectului sunt (mai puţin Pachetul de lucru pentru management):

 • Pachet de lucru 2 – Identificarea variabilelor privind calitatea întregii călătorii
  (mai multe detalii…)
  PL2 va analiza cercetările şi instrumentele de măsurare actuale, cât şi utilitatea lor în măsurarea experienţei pasagerilor de-a lungul întregii călătorii (de tip „door-to-door”) Se va pune un accent deosebit pe grupurile sociale sărace / defavorizate din punct de vedere al transportului, care s-ar putea confrunta cu bariere suplimentare în utilizarea serviciilor de transport, în călătoria spre / şi în interiorul nodurilor de conexiune între diferite moduri de transport şi în călătoria multimodală. Rezultatul acestui Pachet de lucru va fi un set clar de factori care vor fi incluşi în instrumentele de măsurare.
 • Pachet de lucru 3 – Dezvoltarea instrumentelor de măsurare METPEX
  (mai multe detalii…)
  În cadrul acestui  pachet de lucru se vor proiecta, crea prototipurile şi piloţii instrumentelor de măsurare METPEX  şi se va obţine aprobarea etică pentru acestea. Acestea vor cuprinde o aplicaţie pentru telefon mobil, interviuri şi protocoale pentru grupuri de interes, cât şi chestionare online/offline. Prin producerea materialelor pentru instrumentele de măsurare în diferite formate şi limbi, sperăm să îmbunătăţim abordarea modului de culegere şi obţinere a datelor
 • Pachet de lucru 4 – Testarea instrumentelor în locaţiile de demonstrare.
  (mai multe detalii…)
  Instrumentele de măsurare vor fi testate în 8 locaţii din UE, care au fost alese pentru a reprezenta diversitatea de oraşe din Europa în ceea ce priveşte dimensiunea, localizarea, tipul de populaţie, gradul de asociere în proiecte anterioare, cultura inclusivă, atenţia acordată soluţiilor de transport integrat şi durabil. Această diversitate va oferi un test privind instrumentele de măsurare dezvoltate.
 • Pachet de lucru 5 – Dezvoltarea instrumentelor de analiză şi a indicatorilor de performanţă.
  (mai multe detalii…)
  Acest pachet de lucru va sintetiza rezultatele testelor şi lucrului cu factorii de decizie /operatorii de transport în scopul de a dezvolta un set de indicatori de performanţă pentru un transport accesibil şi de înaltă calitate.
 • Pachet de lucru 6 – Evaluarea la o scară mai largă a problemelor socio-economice şi de amenajare a teritoriului.
  (mai multe detalii…)
  Dezvoltarea socio-economică, precum şi problemele de amenajare a teritoriului sunt principalii factori care influenţează accesibilitatea şi mobilitatea în regiunile europene. Nevoile de transport ale cetăţenilor UE se schimbă ca răspuns la practicile de lucru,  dezvoltarea spaţială şi economică, evoluţia  pieţei imobiliare, cât şi la legislaţia privind dezvolarea durabilă şi discriminarea. PL6 va furniza informaţii cu privire la relevanţa acestor factori şi va putea genera strategii practice pentru optimizarea sistemului de transport cu scopul de a asigura o accesibilitate care să permită incluziunea socială, durabilă şi economică.
 • Pachet de lucru 7 – Diseminare şi conştientizarea publicului.
  (mai multe detalii…)
  În cadrul PL 7 se va proiecta şi superviza derularea unei campanii de diseminare şi conştientizare cu scopul de a adopta pe scară largă instrumentele METPEX rezultate din cercetare de către comunitatea părţilor interesate (incluzând autorităţile de reglementare, operatorii de transport şi grupurile de pasageri).
 • Pachet de lucru 8 – Evaluare, integrare şi strategie.
  (mai multe detalii…)
  PL8 va evalua succesul proiectului privind îndeplinirea obiectivelor generale ale acestuia, impactul asupra celor opt locaţii de testare, măsura în care îmbunătăţirea calităţii experienţei de transport poate duce la fiabilizarea transferului între modurile de transport şi modul în care această abordare poate fi transferată pentru a îmbunătăţi dezvoltarea durabilă.