Noutăți & Evenimente

04.07.2015

Conferinţa METPEX

Îmbunătăţirea experienţei pasagerilor cu transportul public

Joi 10 Septembrie 2015, 09.30-16.30

 Comitetul European Economic şi Social, Rue Van Maerlant 2, 1040, Bruxelles, Belgia

Organizatori: proiectul METPEX  împreună cu Comitetul European  Economic şi Social

 ÎNSCRIEŢI-VĂ ACUM!

Înţelegerea holistică a experienţei călătorilor are un rol hotărâtor în dezvoltarea şi sprijinirea accesibilităţii transportului. Dacă în cercetarea anterioară accentual s-a pus pe diferitele aspecte ale experienţei călătorilor, diversitatea instrumentelor dezvoltate le limitează utilitatea, eficienţa şi caracterul transferabil. O abordare holistică a studiului experienţei pasagerilor va realiza o punte între transport, sustenabilitate, proiectare, accesibilitate şi folosirea terenului, recunoscând importanţa majoră a mobilităţii pentru calitatea vieţii. Proiectul METPEX  a realizat un instrument de măsurare cuprinzător a experienţei pasagerilor pentru furnizorii europeni de transport, grupurile de pasageri şi municipalităţi, validat prin utilizarea sa în opt amplasamente diferite din punct de vedere al complexităţii transportului.  Dezvoltarea sa s-a bazat pe înţelegerea de către consorţiu a faptului că înseşi metodele de culegere a datelor trebuie să fie cuprinzătoare. Datele culese au permis crearea şi diseminarea indicatorilor de comparare a accesibilităţii şi calităţii serviciilor. Prin dezvoltarea sa, instrumentul METPEX  are un foarte mare impact prin faptul că furnizează o bază de  informaţii mai specializată în ceea ce priveşte designul în transport, accesibilitatea, utilizarea terenului şi sustenabilitatea şi, în esenţă, îmbunătăţeşte mobilitatea şi calitatea vieţii cetăţenilor UE.

Conferinţa METPEX va face cunoscute cele mai noi rezultate ale cercetării şi experienţelor practice referitoare la perspectiva călătoriilor cu transportul public şi va da ocazia reprezentanţilor sectorului transportului public şi altor grupuri de interes să discute chestiunile cheie care lansează provocări pentru domeniul serviciilor de transport public şi să contribuie la servicii sustenabile, concentrate asupra omului.

Conferinţa METPEX are ca scop:  a. Punerea accentului pe perspectiva pasagerilor privind transportul public: care sunt nevoile reale? b. Planificarea şi prezentarea unor servicii accesibile de transport public in Europa concentrate asupra omului c. Oferirea unui serviciu efectiv de transport public accesibil – beneficii, obstacole şi soluţii.