Projekto rezultatai

This project has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 314354.

Projekto rezultatai

DP 2 Kelionės kokybės ir visos kelionės vertinimo rodiklių nustatymas .

- Ataskaita 2.1 Kokybės ir keleivių patirčių vertinimo esamų metodų ir gerosios patirties apžvalga ir D.2.1 Pristatymas (English).

- Ataskaita 2.2 Kelionių tipų bei kokybės atžvilgiu kritinių kelionės taškų nustatyma. D.2.2 Santrauka ir D.2.2 Pristatymas (English).

- Ataskaita 2.3 Vartotojų reikalavimų nustatymas ir potencialių rodiklių, tinkamų naudoti METPEX įrankyje, apibrėžimas. D.2.3 Santrauka ir D.2.3 Pristatymas (English).

- Ataskaita 2.4 Vartotojų reikalavimų apibendrinimas, rodiklių, numatomų naudoti METPEX įrankyje apibrėžimas. D.2.4 Santrauka ir D.2.4 Pristatymas (English).

DP 3 METPEX matavimo įrankių kūrimas

- Ataskaita 3.1 Standartizuotos formos matavimo įrankiams kūrimas. D.3.1 Santrauka ir D.3.1 Pristatymas (English).

DP 4 Įrankių bandymai demonstracijos vietovėse

- Ataskaita 4.1: Ataskaita apie apklausą ir duomenų surinkimo procesus kiekvienoje demonstracijos vietovėje. D.4.1 Santrauka ir D.4.1 Pristatymas (English).

DP 5 Gairių ir efektyvumo rodiklių nustatymas

- Ataskaita 5.1: METPEX įrankis pažangių transporto rodiklių kontekste. D.5.1 Santrauka ir D.5.1 Pristatymas (English).

- Ataskaita 5.2: Išsamūs transporto paslaugų kokybės ir prieinamumo rodikliai. D5.2 Santrauka ir D5.2 Pristatymas (English).

- Ataskaita 5.3: Rodiklių testavimas ir gairių rengimas. D5.3 Santrauka ir  D5.3 Pristatymas (English).

- Ataskaita 5.4: “Transporto paslaugų kokybės ir prieinamumo vertinimo vadovas”. D5.4 Santrauka ir D5.4 Pristatymas (English).

DP 6  Plačios aprėpties socialinių ir ekonominių ir žemės naudojimo problemų vertinimas

- Ataskaita 6.2: Žemės paskirties klasifikacijos katalogas pagal paskirties poveikį pasiekiamumui. D.6.2 Santrauka (English).

- Ataskaita 6.3: Specifikacijos žemės paskirties klasifikacijai pagal pasiekiamumą. D.6.3 Santrauka ir D.6.3 Pristatymas (English).

 

Projekto įgyvendinimo metu pagrindinės tyrimo išvados ir rezultatai bus išplatinti per METPEX interneto svetainę ir leis tarpininkams juos įvertinti bei pateikti savo atsiliepimus.
Prašome pažymėti šį puslapį ir nuolat tikrinti atsinaujinančią informaciją.