Naujienos ir įvykiai

04.07.2015

METPEX konferenciją

„Keleivių patirties viešąjame transporte gerinimas“

2015 m. rugsėjo 10 d. (ketvirtadienį), 09:30-16:30

 Konferencija vyks Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto būstinėje Van Maerlant  g. 2, 1040, Briuselyje, Belgijoje.

Organizatoriai: METPEX kartu su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu

Registruokitės!

Holistinis keleivių patirties suvokimas yra būtinas norint tinkamai vystyti transportą ir didinti jo prieinamumą.  Anksčiau vykdyti tyrimai buvo orientuoti į  skirtingus keleivių patirties aspektus, o sukurtos priemonės buvo riboto naudingumo, efektyvumo ir perkeliamumo. Holistinės prieigos taikymas tiriant keleivių patirtis padeda sujungti transporto, tvarumo, dizaino, prieinamumo ir žemėtvarkos sritis, taip pripažįstant didelę mobilumo įtaką gyvenimo kokybei. METPEX projektas išvystė vartotojus įtraukiantį keleivių patirties matavimo įrankį Europos vežėjams. Keleivių grupės ir savivaldos atstovai patvirtino šį įrankį aštuoniuose skirtingo transporto kompleksiškumo miestuose. Jo tobulinimas buvo vykdomas konsorciumui atsižvengiant į tai, kad ir patys duomenų rinkimo būdai turi būti įtraukiantys vartotojus. Surinkti duomenys leidžia apibrėžti ir informuoti, kokie yra aukščiausios paslaugų kokybės ir prieinamumo rodikliai. Platinant METPEX įrankį teikiami labiau pagrįsti duomenys transporto dizaino, prieinamumo, žemėtvarkos ir tvarumo srityse ir gerinama ES piliečių gyvenimo kokybė.

METPEX konferencija pateiks apibendrintus naujausių tyrimų duomenis ir atskleis praktines keleivių patirtis viešajame transporte. Viešojo transporto sektoriaus atstovams ir kitiems suinteresuotiems asmenims bus suteikiama proga aptarti pagrindinius šioje srityje kylančius iššūkius ir prisidėti prie jos tvarumo ir orientacijos į klientą didinimo.

METPEX konferencija siekia: a. atkreipti dėmesį į viešojo transporto keleivio perspektyvą: kokie tikrieji jo poreikiai? b. planuoti prieinamas ir į vartotoją nukreiptas viešojo transporto paslaugas Europoje. c. Pasiūlyti prieinamą viešąjį transportą praktiškai: suprasti naudą, kliūtis bei reikalingus sprendimus.