Apie METPEX

This project has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 314354.

Apie projektą

Kilmė

Europos miestai patiria vis daugiau problem dėl intesyvių transporto srautų.  Visi didieji Europos miestai turi spęsti bendrą iššūkį:  kaip pagerinti gyventojų mobilumą, tačiau sumažinti spūstis, nelaimingų atsitikimų skaičių ir transporto taršą. Šis iššūkis buvo pagrindinė projekto partnerių motyvacija įgyvendinti tokį projektą kaip METPEX.

Efektyvus miesto transportas gali padėti siekti tikslų ne tik transporto, bet ir kitose viešosios politikos srityse.

Visų transporto rūšių operatorių pagrindinis siekis yra užtikrinti keleivių pakankamą transporto paslaugų kokybę, nes ji lemia, ar keleiviai naudosis transporto paslaugomis. Svarbu pašalinti naudojimosi transportu kliūtis ir užtikrinti, kad visi piliečiai turėtų geresnę prieigą prie viešojo transporto priemonių. Gyventojų paskatinimas rinktis asmeniniam automobiliui alternatyvų transportą leistų pakeisti transporto naudotojų įpročius, o esminis įpročių pokytis šioje srityje padėtų sumažinti transporto spūstis ir išmetamo anglies dvideginio kiekį.  Didžiausią dėmesį METPEX skiria visos kelionės (nuo durų iki durų) keleivių patirties vertinimui, įskaitant individualias susisiekimo rūšis,  pvz., vaikščiojimą pėsčiomis, važiavimą dviračiu ir keliavimą automobiliu drauge su pakeleiviais.

Tikslai

Norint pagerinti transporto paslaugas, transporto priemonių konstrukciją ir transporto infrastruktūrą (įskaitant pėsčiųjų bei dviračių takus ir stoteles), būtina žinoti, kaip šias paslaugas vertina keleiviai, kokie dabartiniaijų poreikiai ir kokie šie poreikiai bus ateityje. Tik tokiuatveju ateities kelionės bus greitesnės, patogesnės, saugesnės   ir suteiks daugiau malonumo.

METPEX tikslai

  1. Sukurti integruotą visos kelionės keleivių patirties vertinimo metodą, atsižvelgiant į žmogiškuosius (psichologinius, suvokimo, pažinimo, jutimo ir emocinius), socialinius ir ekonominius, kultūrinius, geografinius ir aplinkos veiksnius.
  2. Įvertinti visuomenės patiriamą žalą dėl daliai visuomenės narių neprieinamo transporto;
  3. Atsižvelgiant į transporto naudotojų nuomonę, įvertinti, kokiu mastu būtų galima panaudoti keleivių patirties vertinimą diegiant naujoves ir gerinant transporto kokybę.
  4. Įvertinti keleivių patirtį skirtinguose Europos regionuose ir remti regioninio transporto tinklų integravimą į Europos transporto tinklą.
  5. Standartizuoti keliavimo įpročių tyrimo ir analizės metodus visose ES šalyse.