Apie METPEX

This project has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 314354.

Projekto struktūra

Projektą sudaro aštuoni etapai, vadinami darbo paketais (DP), kurie yra susiję su tam tikra konkrečiai veikla. Projekto pagrindiniai darbo paketai (išskyrus valdymo DP)

 • 2 darbo paketas – Kokybės ir visos kelionės kokybės kintamųjų nustatymas.
  (daugiau..)
  2DP skirtas analizuoti egzistuojaničas tyrimo ir vertinimo priemones  ir jų naudingumą, vertinant visą keleivių kelionės patirtį nuo durų iki durų. Šiame DP bus atsižvelgiama į socialiai atskirtas / neišgalinčias pasinaudoti transportu gyventojų grupes, kurios gali patirti papildomų kliūčių norėdamos naudotis transportu, jų kelionei iki ir tarp transporto terminalų, kuriuose vienos rūšies transporto priemonė pakeičiama kitos rūšies transporto priemone, ir kelionei įvairiomis transporto rūšimis. Įgyvendinus šį DP, bus nustatyti veiksniai, kurie bus įtraukti į vertinimo priemones.
 • 3 darbo paketas – METPEX vertinimo įrankių kūrimas.
  (daugiau..)
  Šis DP padės  sukurti, modeliuoti, įvertinti etinių požiūriu bei įgyvendinti  METPEX vertinimo priemones. Paketą sudarys mobiliojo ryšio telefono programa, apklausų ir tikslinės grupės protokolai ir internetinės / neinternetinės anketos. Medžiaga, vertinimo priemonės bus įvairaus formato ir parengtos įvairiomis kalbomis, kad būtų sukaupta kuo daugiau duomenų.
 • 4 darbo paketas – Prietaisų bandymai demonstracijos vietose.
  (daugiau..)
  Vertinimo įrankiai bus tikrinami aštuoniose skirtingo dydžio Europos miestuose, esančiuose skirtingose vietose, su skirtingomis gyventojų grupėmis. Miestai buvo parinkti,  atsižvelgiant į dalyvavimo aktyvumą  ankstesniuose projektuose, požiūrį į integruotumą ir progresą,  integruotų ir tvarių transporto sprendimų rėmimą. Ši įvairovė suteiks galimybę išsamiai išbandyti kuriamus vertinimo įrankius.
 • 5 darbo paketas – Gairių ir efektyvumo rodiklių nustatymas.
  (daugiau..)
  Šis DP apibendrins testavimo rezultatus ir padės politikos formuotojams / transporto operatoriams sukurti paslaugų vertinimo rodiklius, kurie užtikrins aukštą transporto kokybę bei jo prieinamumą.
 • 6 darbo paketas - Plačios aprėpties socialinių ir ekonominių ir žemės naudojimo problemų vertinimas.
  (daugiau..)
  Socialinė-ekonominė plėtra, o taip pat žemės naudojimo problemos yra pagrindiniai svarbūs faktoriai, įtakojantys prieinamumą ir mobilumą Europos regionuose. ES gyventojų transporto poreikiai keičiasi atsakant į darbo modelius, erdvės ir ekonominę plėtrą, pajamų ir nekilnojamojo turto kainas, o taip pat tvarumo ir diskriminavimo įstatymus. 6DP teiks informaciją apie šių faktorių tinkamumą bei nuves link praktinių strategijų, skirtų transporto sistemai optimizuoti, siekiant pateikti socialiai apimantį, aplinkos tvarumo ir ekonominio įgalinimo prieinamumą.
 • 7 darbo paketas – Informacijos sklaida ir viešinimas.
  (daugiau..)
  Apibrėžus ir įgyvendinus 7DP bus galima vykdyti informacijos sklaidos ir viešinimo kampaniją, kad METPEX priemonės būtų plačiai taikomos moksliniams tyrimams ir kad jas naudotų suinteresuotos šalys (įskaitant transporto ir miestų planavimo specialistus, operatorius ir keleivių grupes).
 • 8 darbo paketas - Vertinimas, integravimas ir strategija.
  (daugiau..)
  8DP skirtas įvertinti, ar projektas sėkmingai pasiekė bendruosius tikslus, koks projekto poveikis aštuoniose testavimo vietose,  ar pagerinus kelionės patirties kokybę bus labiau naudojamos įvairios transporto rūšys ir kaip būtų galima skatinti tvarų vystymąsi.