Σχετικά

Σχετικά

METPEX συνέντευξη - κ. Tiago Pimentel, Manager VTM

 

METPEX συνέντευξη - κ. Francesco Bellini, Managing Director, Eurokleis

 

METPEX συνέντευξη - Δρ Marco Diana, Politecno di Torino

<

 

METPEX συνέντευξη - Δρ Alberto Castro Fernandez, Research Associate, Zurich University of Applied Sciences

 

METPEX συνέντευξη - κας Ieva Markucevičiūtė, Expert, Smart Continent

 

METPEX συνέντευξη - Επίκουρος Καθηγητής Yusak Susilo, Transport Analysis and Policy, KTH

 

METPEX συνέντευξη - Καθηγήρια Andree Woodcock, Coventry University, METPEX Coordinator

 

METPEX συνέντευξη - κ. Georgios Georgiadis, Civil Engineer-Transport Planner, TERO

 

METPEX συνέντευξη - κ. Emilio Gonzalez Viosca, ITENE R&D Dept.

 

METPEX συνέντευξη - Δρ Fotis Liotopoulos, CEO SBOING

 

METPEX συνέντευξη - κας Chrysoula Kritharioti, Expert ANGRE