Νέα και Εκδηλώσεις

11.03.2015

Συνέδριο METPEX: Βελτιώνοντας την εμπειρία των επιβατών στις δημόσιες μεταφορές

Αποθηκεύσετε την ημερομηνία!

Συνέδριο METPEX: Βελτιώνοντας την εμπειρία των επιβατών στις δημόσιες μεταφορές

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015

Βρυξέλλες, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή