Νέα και Εκδηλώσεις

11.05.2015

Συνάντηση Γενικής Συνέλευσης, 7 – 8 Μαϊου 2015

Στο πλαίσιο του έργου METPEX (Εργαλείο Μέτρησης για τον προσδιορισμό την ποιότητας της Εμπειρίας Επιβατών), η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 7-8 Μαϊου, στη Στοκχόλμη. Η συνάντηση διοργανώθηκε από το KTH και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Η διήμερη συνάντηση της κοινοπραξίας με επικεφαλής τον συντονιστή από το Πανεπιστήμιο του Κόβεντρι και το παρακολούθησαν οι ερευνητικές ομάδες των 15 οργανισμών ευρωπαίων εταίρων του έργου METPEX. Η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σηματοδότησε την ολοκλήρωση των δυόμισυ ετών του έργου και ο κύριος στόχος της ήταν η εξέταση της προόδου έναντι όλων των στόχων του έργου, η παρουσίαση των υφιστάμενων ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι μικρο-βελτιώσεις του επιχειρηματικού σχεδίου και του σχεδίου εκμετάλλευσης του METPEX και η οργάνωση του τελικού Συνεδρίου για το έργο.